Browsing Tag

$1820起,6月前出發

國泰平左五百!香港 飛 墨爾本/悉尼/阿德萊德 $1820起,6月前出發 – 國泰航空

國泰 出左澳洲航線優惠,加上今個月減左燃油附加費,加加埋埋比之前平左成五百,香港 直飛 澳洲HK$ 1,820起,連稅 墨爾本 HK$ 3,560、悉尼 HK$ 3,654、阿德萊德 HK$ 3,730,價錢雖然貴左澳航少少,但以國泰價?P