Browsing Tag

新春首次Flash

新春首次Flash Sale!札幌$2900/奧克蘭 $2970/沖繩(商務)$2700,今晚開賣 – 香港航空

港航官網 今晚12點會出新一期Flash Sale,今次優惠航點唔多,只有4個,但札幌幾吸引,香港飛 札幌 HK$ 2,900(連稅HK$ 3,510)、奧克蘭 HK$ 2,970(連稅HK$ 4,500)、成都 HK$ 1,040(連稅HK$ 1,605);另外仲有?P