Browsing Tag

抵!早鳥優惠!狂掃韓國美食!連稅千一蚊飛釜山!香港飛釜山單程$280起,澳門飛釜山單程MOP210起

抵!早鳥優惠!狂掃韓國美食!連稅千一蚊飛釜山!香港飛釜山單程$280起,澳門飛釜山單程MOP210起 – 釜山航空 (優惠至3月18日)

去韓國唔只首爾有好嘢食,釜山都超多美食一試難忘架! 有齊各式新鮮海鮮同小食,仲有熱辣辣嘅豬肉湯飯都係必食呀! 香港飛釜山單程只需$ 280起,來回連稅$ 1,180起 澳門飛釜山單程MOP210起,來回連稅MOP1,065起 ?P