Browsing Tag

優惠至9月23日

國泰/港龍全線減$200!名額200個!台灣$860起,曼谷$1,150起,新加坡$1,400起,首爾$1,600起,布吉$1,700起,沖繩$1,900起,大阪$2,500起,東京/名古屋$2,700起,上海$900起,北京$1,380起,悉尼/墨爾本$3,410起,倫敦/曼徹斯特$3,780起 – GoGoGo! (優惠至9月23日)

嘩!全線國泰/港龍機票每張減$ 200!勁抵呀!唔駛考慮,即刻買! 國泰飛台灣連稅千二咋!其他地方一樣有平! GoGoGo!推出全線國泰/港龍機票每張減$ 200優惠,限時3日!名額200個!手快有手慢無! 香港往返台北/?P

連稅3千5平飛布拉格!坐全球最佳航空公司!明年5月31日前出發!香港往返歐洲各地$2,890起 – 卡塔爾航空 Qatar Airways (優惠至9月23日)

嘩!連稅3千5可以飛布拉格!仲係坐全球最佳航空公司添! 卡塔爾航空推出左Global Travel Boutique優惠,優惠剩返3日咋! 3人或以上同行香港往返歐洲各地只需$ 2,890起 來回連稅:布拉格$ 3,585、阿姆斯特丹$ 3,?P

國泰賣到下年3月啦!30kg行李!國泰港龍飛台北、高雄、台中來回只需$723起 (可open jaw) – GoGoGo! (優惠至9月23日)

等到啦!等到啦!國泰港龍終於推出到下年3月飛台灣優惠啦,想買2月下旬同3月出發既話可以入手啦 配合埋GoGoGo!限時3日全線台灣機票每張激減$ 200優惠 國泰飛台北、高雄、台中只需$ 723起,連稅$ 1,188起 出發?P