Browsing Tag

優惠至2月18日3PM

抵!早鳥優惠Fly EARLY!連稅千一蚊飛釜山!香港飛釜山單程$250起,澳門飛釜山單程MOP180起 – 釜山航空 (優惠至2月18日3pm)

釜山航空推出早鳥Fly EARLY!香港出發釜山連稅千一蚊!抵! 釜山一樣有得打卡影相架!記得去埋近年新景點-長林浦口嘅彩色小屋影到夠! 香港飛釜山單程只需$ 250起,來回連稅$ 1,121起 澳門飛釜山單程MOP180起,?P

【韓國】香港飛釜山單程$250起!澳門出發MOP180起!連稅一千起!5月份出發 – 釜山航空 (優惠至2月18日3PM)

釜山航空將於明天 (2月12日) 早上10點推出早鳥優惠!香港飛釜山單程$ 250起、來回連稅$ 1,121起! 優惠適用於5月份出發,春天去玩夠晒舒服!澳門出發仲平啲添:單程MOP180起、來回連稅MOP1,066起! 連稅一千蚊起?P